O firmie

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała w 2011 roku pod nazwą „Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych „GeoHor”. Od 2013 roku działamy jako „GeoHor Spółka z o.o.”

Nasza firma oferuje pełen zakres prac geodezyjnych i specjalizuje się geodezyjnej obsłudze dużych inwestycji drogowych, takich jak budowa autostrad oraz dróg ekspresowych.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje, a nasi współpracownicy są kompetentnymi fachowcami z różnych branż. W naszej pracy korzystamy z najnowszych technologii pomiarowych oraz informatycznej technologii opracowania danych. Łącząc je z autorskimi rozwiązaniami zapewniamy najwyższą jakość usług odpowiadających na indywidualne potrzeby każdej inwestycji.

Skład naszej firmy stanowią:

 • Właściciele biura:
  • mgr inż. Piotr Hornik – prezes zarządu
  • mgr inż. Tomasz Czul – wiceprezes zarządu
  • mgr inż. Tomasz Szafrański – członek zarządu
  • mgr inż. Marcin Kosiński – członek zarządu
 • Oraz pracownicy i współpracownicy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.Oferta

Firma GeoHor Spółka z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji,w szczególności przy realizacjach dużych obiektów liniowych.
Gwarantujemy najwyższą jakość usług na każdym etapie inwestycji, począwszy od wykonania mapy do celów projektowych i kontroli projektu, poprzez geodezyjną obsługę robót aż do wykonania mapy powykonawczej wraz z przekazaniem danych do właściwych ośrodków PODGiK.
Na życzenie Klienta wykonujemy cyfrowe modele elementów konstrukcji, między innymi cyfrowe modele sieci uzbrojenia terenu, modele korony robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych, zarówno w wesjach dla równiarek, jak i w wersjach służących wykonawcy do kontroli obmiarowych projektu.
Dla naszych Klientów wykonujemy także na podstawie przekrojów normalnych dynamiczne korytarze korpusu drogi w programie CIVIL3D®.
W trakcie każdej realizacji stosujemy autorskie rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.
Zakres naszych usług obejmuje:

 • Kontrolę projektu
  • Kontrolę ilościową przedmiarów projektowych
  • Kontrolę poprawności projektu jak np. analiza spadków warstw konstrukcyjnych, kolizji poszczególnych elementów projektu (sieci uzbrojenia terenu)
  • Na życzenie Klienta dokonujemy opracowań i propozycji zmian poszczególnych elementów projektu
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Prace przygotowawcze
  • Pomiar i wyrównanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej
  • Inwentaryzację stanu istniejącego (zastanego)
  • Geodezyjne opracowanie danych do wytyczenia osi głównych
  • Wykonanie cyfrowych modeli sieci uzbrojenia terenu
  • Wykonanie cyfrowych modeli KRZ i warstw konstrukcyjnych
  • Wykonanie cyfrowych korytarzy korpusu drogi w programie CIVIL3D ®
 • Geodezyjną obsługę robót drogowych
  • Przygotowanie danych do tyczenia
  • Tyczenie elementów drogi palikami drewnianymi oraz poprzez ustawianie skarpowników
  • Tyczenie szpilek pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie wysokości linki
  • Inwentaryzacja i sporządzenie operatów powykonawczych
  • Wykonywanie cyfrowych modeli terenu dla równiarek
 • Geodezyjną obsługę robót przezbrojeniowych
  • Przygotowanie danych do tyczenia
  • Tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu
  • Nanoszenie reperów roboczych
  • Inwentaryzacja i sporządzenie operatów powykonawczych
 • Geodezyjną obsługę robót inżynierskich
  • Tyczenie elementów obiektów inżynierskich
  • Inwentaryzację i sporządzenie operatów powykonawczych
  • Pomiar i opracowanie wyników pomiaru zerowego znaków wysokościowych
  • Dostarczenie i montaż znaków wysokościowych oraz stałych znaków wysokościowych
  • Pomiary kontrolne w toku próbnych obciążeń obiektów
 • Inwentaryzację powykonawczą
  • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy zasadniczej
  • Przekazanie dokumentacji do właściwych ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (PODGiK)
 • Wykonanie pomiaru powykonawczego
  • Wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych
  • Wykonanie stabilizacji granic prawnych w terenie znakami granicznymi i świadkami betonowymi tych znaków.
Powrót


Doświadczenie

Posiadamy geodezyjne uprawnienia niezbędne do obsługi inwestycji budowlanych oraz wieloletnie doświadczenie, zdobywane podczas współpracy z czołowymi wykonawcami w dziedzinie budów dróg i autostrad na terenie całego kraju.
Nasze doświadczenie obejmuje wszystkie główne obszary usług geodezyjnych z zakresu kompleksowej obsługi inwestycji.
Zespoły brały udział w wielu realizacjach, między innymi:


Kontrakt Główny wykonawca
Obsługa geodezyjna na roboty zabezpieczające - „Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań, obwodnica Rawicza i Bojanowa”

Strabag S.A.

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – „Budowa drogi S-5 Wrocław – Poznań, obwodnica Rawicza i Bojanowa

Alpine Bau

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – „Budowa autostrady A1 odcinek Piekary Śl. – Maciejów”

Dragados S.A.

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – „Budowa autostrady A1 odcinek Świerklany- Bełk”

Strabag sp. z o.o.

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – „Budowa autostrady A1 odcinek Gorzyczki – Świerklany”

Alpine Bau

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (I Etap)

Budimex-Dromex S.A.

Kompleksowa obsługa geodezyjna – „Modernizacja DK-4 odc. Targowisko-Tarnów”

Strabag sp. z o.o.

Obsługa geodezyjna na robotach drogowych i przezbrojeniowych – „Obwodnica Garwolina” oraz „Obwodnica Puław”

Hermann-Kirchner Polska sp. z o.o.

Obsługa geodezyjna na robotach mostowych autostrady - „A-2 Konin Koło”

Strabag sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa geodezyjna – „A-4 Sośnica Wirek”

Strabag sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa geodezyjna – „Budowa Bazy i Terminalu nalewczego paliw w Radzionkowie /IVG Terminal Silesia”/

Mostostal Zabrze S.A.

Obsługa geodezyjna budowy Centrum Handlowego w Tychach
Obsługa geodezyjna budowy Centrum Handlowego M-1 w Czeladzi
Powrót

Pomiary terenowe

Szybkość i precyzja pracy są kluczowymi elementami fachowej obsługi geodezyjnej. Dlatego zapewniając najwyższą jakość usług, wykorzystujemy najnowszy sprzęt pomiarowy oraz technologie informatyczne. Nasze zespoły terenowe zaopatrzone są w wysokiej precyzji tachimetry typu Total-Station, wyposażone w  zmotoryzowany system "Power Search" umożliwiający wykonanie pomiaru lub tyczenia nawet jednej osobie oraz istotnie skracający proces pomiaru. Ponadto zespoły wyposażone są w najnowsze odbiorniki GPS/GNSS umożliwiające szybki pomiar nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych i atmosferycznych. Do precyzyjnych pomiarów wysokościowych zespoły wykorzystują najnowszej klasy niwelatory kodowe. W naszej pracy wykorzystujemy głównie sprzęt marki Leica®, szwajcarskiej firmy o światowej renomie, posiadającej ponad dwustuletnie doświadczenie w produkcji zaawansowanego sprzętu pomiarowego.

Opracowania kameralne


Do kameralnego opracowania danych używamy znanych programów wiodących marek oraz własnych programów autorskich. Aby zwiększyć wydajność pracy dokonujemy pełnej digitalizacji projektu. Umożliwia nam to szybki dostęp do danych projektowych oraz swobodne wprowadzanie napływających w trakcie trwania inwestycji zmian i rewizji projektu. Nasza firma posiada zarówno oprogramowanie marki Autodesk AutoCAD CIVIL3D® jak i konkurencyjne oprogramowanie firmy Bentley Microstation®, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć opracowane dane w dowolnym, wymaganym przez zleceniodawcę formacie.

Powrót

Dane teleadresowe:

Siedziba spółki: 30-408 Kraków; ul. Odrzańska 6/52
Telefon: (+48) 500-752-575
e-mail: biuro@geohor.com
Strona internetowa: www.geohor.com

Dane rejestrowe:


GeoHor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


30-408 Kraków; ul. Odrzańska 6/52
NIP: 6793097947; REGON: 123035629
Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000495949
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 10 000,00
Konto bankowe: 60 1240 1444 1111 0010 5658 5572

§

Witamy na stronie internetowej firmy GeoHor spółka z o.o.
Świadczymy usługi z zakresu geodezji, w szczególności geodezyjną obsługę inwestycji drogowych na terenie całego kraju.
Na stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej działalności.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz gorąco zachęcamy do współpracy.